Forside

KLUBBENS HISTORIE

 

Seniorklubben i Odsherred Golfklub blev stiftet fredag den 23. september 2005 ved et møde afholdt i klubhuset.

Stiftelsen skete ved en fusion af de 3 hidtil selvstændige klubber: ”Old Girls”, ”Old boys” og ”M/K-klubben”.

 

 

VORES FORMÅL

 

Det er Seniorklubbens formål inden for golfreglerne og vedtægterne for

Odsherred Golfklub at fremme golfspillet og det sociale samvær blandt medlemmerne.

NYTTIG INFO

 

Bankforbindelse:

Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571

 

Seniorklubbens

e-mai adresse seniorklubben@solvogngolf.dk

Seniorklubben Odsherred Golfklub Stårupvej 2 4573 Højby Sj.

OBS! Det er nu hvis I skal nå at være med i Hulspilsturneringen, tilmeldingen slutter den 20. april Læs mere i TURNERINGER, HULSPIL-----Husk tilmelding til kortbanespillerenes dagsudflugt til Midtsjælland se REJSER OG TURE----Jyllandsturen er slået op, tilmeldinger nu kun på venteliste, se menuen REJSER OG TURE

 

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN

 

En klub 2 baner.

 

Spil på 18-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max. 36,0 og som opfylder alderskriteriet (Damer 50+ Herrer 55+)

 

Spil på 9-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max.72,0 og som opfylder alderskriteriet men kun vil spille 9 huller

 

Årskontingentet for 2018 udgør for nye medlemmer samt indbetaling efter 1. februrar kr. 350,00. For eksisterende medlemmer, der indbetaler inden 1. februar er kontigentet kr. 250,00. Kontigentet bedes indbetalt til Seniorklubbens bankkonto (kontonr. nederst på siden) senest 1. februar af hensyn til indplacering i spillerækker. Husk at anføre medlemsnr. på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorater.

 

OBS! For at deltage i Seniorklubbens arrangementer kræver det medlemskab af Seniorklubben.

 

Du kan læse Seniorklubbens brochure her

 

FaktaBox

 

DEN LØBENDE FREDAGS TURNERING 2018.

 

Er baseret på de nye meterteesteder og handicap inddelinger for Damer og Herrer ifølge de nye gældende tabeller.

 

Det fremgår af scorekortet fra hvilket ”Tee nummer” man skal slå ud fra, Det er vigtigt at der ikke ændres på Teested nummeret, som er angivet når man trykker scorekortet ud.

 

Det er også muligt at orientere sig om hvilket tee nummer der skal anvendes ved at bruge linket til startlisten som er angivet i den mail fra Golfbox, som hver deltager modtager med start tiden.

 

Den første handicap tællende fredagsmatch er den 4. maj. De som ikke ønsker at blive løbende handicapreguleret bedes sende en mail til Seniorklubben senest 1. maj.

 

TURNERINGER I FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER.

 

Ved disse matcher vil det også fremgå af scorekortet, hvilket ”Tee nummer” der skal anvendes.

 

Copyright @ All Rights Reserved Seniorklubben Odsherred Golfklub